Project on diabetes pdf download


project on diabetes pdf download

Download kB Absztrakt kivonat Hazai és nemzetközi viszonylatban is igaz, hogy az egészségügyi technológiák gazdasági értékelésében a költség-haszon elemzés kevéssé alkalmazott módszer. Ez visszavezethető arra, hogy a kapcsolódó módszertan nincs részletesen kidolgozva, illetve hiányoznak a gyakorlati alkalmazásból eredő tapasztalatok. A projektben részt vevő kutatócsoport egy konkrét betegségtípusra, a népegészségügyi problémának számító 2-es típusú diabéteszre vonatkozóan dolgozta ki a költség-haszon értékelést.

project on diabetes pdf download

A kutatómunka során összeállítottuk a betegséghez kapcsolható költséglistát, a költségtípusok klasszifikációját, amelyet egy úgynevezett költségmátrixba foglaltunk össze.

A betegség szövődményeinek megjelenésével a költségek szerkezete és nagysága lé- nyegesen megváltozik.

project on diabetes pdf download

Jelen tanulmányban a diabétesz 5. Abstract The Costs of Type 2 Diabetes Acute Complications The method of cost-benefit analysis is rarely used in the field of the financial assessment of medical technologies both in Hungary and abroad. This derives from the lack of exact methodology and practical experience. One of the objectives of the Medic Sphere project was to create a model in order to evaluate the analysed clinical cases in terms of utility: detecting the direct and indirect costs of the cases, developing evaluation methods, considering the related health utility at the social level.

project on diabetes pdf download

The costs of this particular disease have been structured and classified during the research, which has been summarized in the so-called cost-matrix. The structure and volume of costs change considerably when the complications of the disease appear.

project on diabetes pdf download

In this study, we present the project on diabetes pdf download related to the 5th phase of diabetes the phase of handling complications concerning attaching the costs of acute complications into the cost-matrix, developing the methodology of calculating the different elements of costs and the assessment of costs.