Diabetes mellitus lada type. Pharmacological Management of Rare Diabetic Forms (LADA, MODY etc.)


Semmelweis Egyetem III. Belgyógyászati Klinika, Kútvölgyi út 4. Telefon: 2 2 Összefoglalás Definíciószerűen a 35 éves, vagy idősebb korban kezdődő, kezdetben legalább fél évig inzulinkezelésre nem szoruló, szigetsejt specifikus autoantitest pozitív cukorbetegséget sorolják a lassan kialakuló felnőttkori autoimmun diabetes kórformába.

Az immungenetikai analízis és az inzulinszekréció progresszív csökkenése alapján a szerzők állást foglalnak amellett, hogy ez a cukorbetegség forma az autoimmun eredetű 1-es típusú diabetes klinikai spektrumának a része.

Az elkülönítés klinikai jelentősége, hogy e betegek viszonylag gyorsan szorulnak inzulinkezelésre, sőt a kórisme felállításakor valószínűleg érdemes az inzulinkezelést elkezdeni, s nem kísérletezni a peroralis vércukorcsökkentő kezeléssel. Tudományos jelentősége a differenciálásnak, hogy a klinikai diagnózis alapján alkotott 2-es típusú cukorbeteg-csoportot szennyezi a lassú kialakulású autoimmun diabetes és befolyásolhatja a genetikai- és intervenciós tanulmányok eredményeit.

Kulcsszavak: 1-es típusú diabetes mellitus, 2-es típusú diabetes mellitus, látens felnőttkori autoimmun diabetes mellitus, LADA Latent autoimmune diabetes in adults LADA Summary According to the definition latent autoimmune diabetes in adults can be diagnosed if the desease starts at 35 years of age or later, no need for insulin in a time frame at least six months, and islet specific autoantibodies ICA, GADA are present in the patient s serum. Based on the immunogenetic studies and the progressive loss of insulin secretion the authors suggest that LADA belongs to the clinical spectrum of diabetes mellitus lada type 1 diabetes mellitus of autoimmune origin.

The differentiation between type 2 diabetes and LADA is important.

A tételhez tartozó fájlok

Partly because of the early insulin dependency of these patients. And also from a scientific point of view, as a group of type 2 diabetic patients diagnosed only by clinical criteria is polluted by diabetes mellitus of autoimmune origin and the results of the genetic or intervention studies can be influenced by this fact. Key words: type 1 diabetes mellitus, type 2 diabetes mellitus, latent auoimmune diabetes in adults, LADA 3 3 Bevezetés. A diabetes szindróma heterogenitását az es éve közepére sikerült bizonyítani.

Akkor vált világossá, hogy a cukorbetegségnek legalább két típusa van: az autoimmun eredetű bétasejt-pusztulás által okozott 1-es típusú diabetes, valamint az inzulinrezisztenciával és bétasejt-funkciózavarral jellemezhető 2-es típusú cukorbetegség. A különbségtételt a széleskörűen elvégezhetővé vált szérum inzulin- majd C-peptid meghatározás, illetve immungenetikai vizsgálatok szigetsejt elleni autoantitestek, HLA tipizálás tették lehetővé.

Rheumatoid arthritisben szenvedő probanddal és 1-es típusú diabeteses elsőfokú rokonnal rendelkező családok immungenetikai elemzése során is találtunk olyan cukorbeteg családtagokat, akik klinikailag 2-es típusúnak feleltek meg, de autoantitest pozitívak és 1-es típusú cukorbetegségre hajlamosító HLA típusúak voltak.

A nemzetközi irodalomban az első közlemény a látens 1-es típusú diabetes -ről ban Groop, Bottazzo és Doniach nevéhez fűződik 4.

Kapcsolódó tételek

Magunk ban az Orvosi Hetilapban számoltunk be hasonló esetről a közlemény 8-as számú betege és úgy foglaltunk állást, hogy a kórkép az 1-es típusú cukorbetegség klinikai spektrumának részét képezi 5. A LADA latent autoimmun diabetes in adults nevet Zimmet és Tuomi 6 vezette be a kórkép jelölésére: definíciószerűen a 35 éves, vagy idősebb korban kialakuló, legalább fél évig inzulinkezelésre nem szoruló, szigetsejt elleni autoantitest pozitív cukorbetegek tartoznak ebbe a csoportba.

A továbbiakban polémia alakult ki, hogy a LADA esetében különálló klinikai entitásról van-e szó, vagy csak az autoimmun 1-es típusú cukorbetegségnek egy sajátos klinikai megjelenési formájáról? Legutóbb ban Gale szerkesztőségi közleménye és ugyanazon számban Groop és munkatársainak kommentárja foglalkozott a kérdéssel 8,9.

Jelen áttekintésben sorra vesszük a definíció egyes elemeit, az immungenetikai hátteret, valamint saját vizsgálataink alapján a magyar populációban nyert adatokat 5,8,9,10,11, A diabetes mellitus lada type kép Az életkori határ meghatározása nehéz és mindenképpen mesterséges.

A legnagyobb probléma, hogy itt csak a diagnózis felállításának ideje a biztos és nem a diabetes kezdetének 4 4 ideje. Az irodalomban jelenleg a korhatárt 30 évre csökkentették. Magunk a 35 éves és ennél idősebb korban kórismézett betegeket vontuk be vizsgálatainkba.

Hasonlóan mesterséges a definíció második pontja, a féléves időszak, amely alatt nincs szükség inzulinkezelésre.

Ha a klinikus gondol a LADA-ra és a féléves határidőn belül végeztet antitest vizsgálatot és pozitivitása esetén elkezdi az inzulinkezelést, akkor is kicsúszunk a definíció által megszabott határidőből. A definíció harmadik pontja a legobjektívebb. Jelenleg a klasszikus, indirekt immunfluorescens módszerrel történő ICA meghatározás jelentősége csökkent és a GADA tesztet radioimmun módszerrel meghatározva javasolják.

A klinikánkon gondozott és a cukorbetegség tipizálására ambulanciánkra küldött diabeteses populációra alapozva elemeztük a LADA csoport klinikai, immungenetikai és az inzulinszekrécióra vonatkozó diabetes mellitus lada type, összehasonlítva a klasszikus, gyors progressziójú felnőttkorban kezdődő 1-es típusú, és 2-es típusú cukorbetegséggel.

A klinikánkra autoantitest vizsgálatra küldött gyermekkori 1-es típusú cukorbetegekből származó szérummintákban diabetes mellitus lada type autoantitest profilt is felhasználhattuk az összehasonlításban.

dieta para diabéticos pdf méxico a gangréna alsó végtagok antibiotikum kezelést során cukorbetegség

Az eredményeinket hazai és diabetes mellitus lada type lapban is közöltük 5, 10, 11, A saját vizsgálatok ismertetése. A vizsgált csoportok életkora a betegség típusának megfelelő volt, a nemi megoszlás a csoportokban hasonlónak bizonyult 1. Értékeltük 1. Genetikai összehasonlítás céljából HLA tipizálást végeztünk 3. Háromféle szigetsejt specifikus autoantitestet határoztunk meg 2. A cukorbetegség tartama alapján módunk volt keresztmetszeti vizsgálatunkban is az éhgyomri C-peptid szint időbeli alakulásának az elemzésére az egyes betegségtípusokban 1.

LADA-ban a hypertonia előfordulása ritkábbnak bizonyult, mint 2-es típusú diabetesben. A metabolikus szindróma említett összetevőiben a LADA és 1-es típusú diabetes között nem volt lényeges különbség.

Az 1-es típusú diabetes mellitusra nagykockázatú HLA geno- és haplotípusok között a LADA és a felnőttkori klasszikus, gyors progressziójú 1-es típusú diabetes között nem találtunk lényeges különbséget.

A betegség 5 5 felfedezésekor a LADA és a gyors progressziójú felnőttkori 1-es típusú diabetes között az éhgyomri szérum C-peptid szint között nem találtunk lényeges különbséget. Az utóbbi csoportban azonban tíz éven túli betegségtartam után lényegesen alacsonyabb lesz a C-peptid koncentráció, az előbbihez képest.

‪Andrea Luczay‬ - ‪Google Tudós‬

Az éhgyomri C-peptid szint minden betegségtartamcsoportban az autoimmun diabetes formákban alacsonyabbnak bizonyult, mint 2-es típusú cukorbetegségben. Mindezek alapján úgy foglaltunk állást, akár ban, hogy a LADA az 1-es típusú diabetes mellitus lassú progressziójú formája.

diabétesz kezelés amputáció a cukorbetegség okai és kezelési módszerek

Felmerül a kérdés, hogy mi állhat a kisebb intenzitású autoimmun gyulladásos folyamat ezt jelezheti a lassú éhomi C-peptid csökkenés mellett az autoantitest repertoár szűkebb volta hátterében?

Ennek megválaszolására a LADA és a gyors progressziójú felnőttkori 1-es típusú diabeteses csoportban vizsgáltuk a TNF-alfa promoter polimorfizmust. Azt találtuk, hogy LADA-ban szignifikánsan ritkábban fordultak elő a TNF2 változat hordozói, mint a gyors progressziójú felnőttkori 1-es típusban Ez tehát egy lehetséges, örökletesen meghatározott részmechanizmus, amely az elindult autoimmun folyamatban annak intenzitását befolyásolhatja.

Látens autoimmun diabetes gyermekkorban? Jogos az kérdés is, vajon csak felnőttkorban fordul elő lassú progressziójú, autoimmun 1-es típusú cukorbetegség? Egy esetünk ismertetésével szeretnénk erre válaszolni 4. Az ban született leánygyermek ben jött szűrővizsgálatra, mert édesapja 1-es típusú cukorbeteg. Éhgyomri C-peptid, vércukor, hba1c szintje normális volt. Tehát inzulin rezisztencia is kifejlődött elején fogyni kezdett elmondás szerint diéta és testmozgás-fokozás hatására.

Inzulinkezelést kezdtünk. A 7 év alatt kialakuló betegség nem látensen kifejlődő?

Pharmacological Management of Rare Diabetic Forms (LADA, MODY etc.)

Mikortól tekintsük cukorbetegnek? Az antitest pozitivitás észlelésétől?

  1. Folk gyógyítók diabetes kezelése
  2. Diabetes insipidus férfiaknál

A vércukorszint emelkedésétől? Utóbbira választ kaphatunk a cukorbetegség jelenleg érvényes kétdimenziós osztályozásától: az egyik dimenziót az etiológia jelen gyermek esetében az autoimmun 1-es típusú diabetesa másik dimenziót a szénhidrát-anyagcserezavar mértéke normoglykaemia élet fenntartásához inzulinkezelés szükségessége jelenti 1.

Tehát ben ez a gyermek a normoglykaemia ellenére autoimmun eredetű 1-es típusú cukorbetegségben szenvedett. Az 1- es típusú cukorbetegek leszármazottait prospektíven megfigyelő tanulmányok szerint a fenti kórlefolyás inkább jellemző, semmint kivétel. Egyrészt az, hogy klinikailag 2-es típusúnak tűnő cukorbetegségben is gondoljunk LADA lehetőségére és végeztessünk GADA vizsgálatotfőleg, ha a metabolikus szindróma összetevői hiányoznak. Ha igazoltuk a LADA fennállását, elméleti megfontolásból, valószínűleg nem célszerű késlekedni az inzulinkezelés bevezetésével.

cukorbetegség 1 típusú új kezelési módszer vércukorszint mérő vélemények

Utóbbit illetően azonban jelenleg klinikai összehasonlító vizsgálat egyáltalán nem áll diabetes mellitus lada type. A UKPDS igazolta azonban, hogy pusztán klinikai alapon eldöntve az inzulinkezelés szükségességét, az autoantitest pozitív betegek szignifikánsan nagyobb valószínűséggel szorultak inzulinkezelésre, az autoantitest negatívokhoz képest. A kutatók számára van-e jelentősége a LADA fogalom bevezetésének?

Ezt figyelembe kell venni a genetikai vizsgálatoknál, hiszen például 2-es típusú diabetesre legerősebben hajlamosító genetikai tényező, a TCF2L7 OR értéke is csak 1,4 körül van Irodalom: 1. Diabetes Care ; Hosszúfalusi N, Pánczél P: Clinical and genetic heterogeneity of latent autoimmune diabetes in adults.

Response to Fukui et al. Diabetológia Hungaria ; in press. A betegcsoportok általános- a metabolikus szindrómára utaló- és éhgyomri C-peptid adatai. BMI: testtömegindex. A szigetsejt-specifikus autoantitest előfordulás az egyes cukorbeteg-csoportokban. HLA geno- és haplotípusok az egyes betegcsoportokban. Az 1-es típusú cukorbetegség kialakulásának prospektív megfigyelése. A cukorbetegség jelenlegi, kétdimenziós osztályozása.